top of page

Skupinové životní pojištění jako zajímavý benefit pro zaměstnance.

Skupinové životní pojištění je zajímavý benefit, který mohou zaměstnavatelé svým zaměstnancům nabídnout. Poskytuje finanční ochranu zaměstnancům a jejich rodinám v případě nečekané smrti, při úrazu či nemoci zaměstnance.


Zde jsou některé klíčové výhody skupinového životního pojištění:


Je to cenově dostupné.

Skupinové životní pojištění je obvykle dostupnější než individuální životní pojištění, protože náklady jsou rozloženy mezi všechny členy skupiny. Díky tomu je přístupnější pro zaměstnance, kteří si nemohou dovolit individuální krytí.


Administrativa je snadná.

Zápis do skupinového životního pojištění je obvykle jednoduchý proces, který nevyžaduje žádné lékařské prohlídky. To z něj dělá snadnou a pohodlnou volbu pro zaměstnance. Je navíc velmi snadné přidávat nebo odebírat zaměstnance, na které se toto pojištění vztahuje.


Poskytuje finanční zabezpečení zaměstnancům a jejich rodinám.

V případě úmrtí zaměstnance může skupinové životní pojištění poskytnout finanční podporu jeho blízkým, pomůže se splácením dluhů a hypoték a pokryje náklady na pohřeb. To může zajistit klid pro zaměstnance s vědomím, že jejich blízcí budou v případě jejich nečekané smrti finančně chráněni.

Lze nastavit různé skupiny zaměstnanců.

Pro management se mohou zvolit jiné pojistné částky než pro dělníky ve výrobě. Je možné konfigurovat tyto skupiny v rámci firmy a nebo použít pro všechny zaměstnance úplně stejné nastavení. Na výběr je z různých připojištění.


Může zlepšit udržení zaměstnanců.

Nabídka skupinového životního pojištění jako benefitu může pomoci zlepšit udržení zaměstnanců, protože ukazuje, že zaměstnavatel investuje do blahobytu svých zaměstnanců a jejich rodin. To může vytvořit pozitivní pracovní prostředí a zvýšit spokojenost zaměstnanců.


Pro zaměstnance i zaměstnavatele velmi zajímá volba a oblíbený benefit.

Celkově je skupinové životní pojištění zajímavým benefitem, který může poskytnout finanční jistotu a klid pro zaměstnance a jejich rodiny. Je to pro zaměstnavatele nákladově efektivní způsob, jak poskytnout cennou ochranu svým zaměstnancům a může pomoci zlepšit udržení zaměstnanců. Jedná se o daňově uznatelný náklad.


Pokud jste zaměstnavatel, který chce svým zaměstnancům nabídnout další výhody, zvažte možnost nabídnout skupinové životní pojištění.

41 zobrazení0 komentářů