top of page
Osoba Kontrola telefonu

Pojištění, které se přizpůsobí vaší situaci.

O pojištění. Lidsky. Srozumitelně.

2309.jpg

Význam pojištění?

Záchranný člun vašich financí na plavbě životem.

Připojištění přesně pro vás.

Máte na výběr zvolit si z více než 30 různých připojištění. Poradce vám vždy vysvětlí jak připojištění funguje, na jakou částku jste krytí a případné výluky.

i_life_≤120p_HVR.png

Smrt

Osoby ve věku 15 – 80 let, které potřebují
z důvodu nemoci a/nebo úrazu pokrýt výpadek příjmů a snížení životní úrovně rodiny. Slouží pro pozůstalé.

p_cancer_≤120p_HVR.png

Závažná onemocnění

Připojištění Závažná onemocnění kryje 5 oblastí/skupin závažných onemocnění. Z každé skupiny je možné vyplatit maximální pojistné plnění ve výši 100 % sjednané pojistné částky, poté daná skupina zaniká. Celkem 40 diagnóz a plnění nemocí i úrazem.

p_accidental-death_≤120p_HVR.png

Trvalé následky úrazem

Připojištění trvalých následků zajišťuje vysoké pojistné krytí pro případ závažných následků způsobených úrazem, které zanechá trvalé tělesné poškození.

p_broken-bone_≤120p_HVR.png

Následky úrazu

Připojištění Následky úrazu poskytuje pojistnou ochranu pro případ úrazu bez ohledu na to, zda úraz zanechá trvalé následky či nikoli. Pojistná ochrana je poskytována jak za vážné, tak i méně vážné úrazy.

i_disability_≤120p_HVR.png

Invalidita

Pojistné plnění je vyplaceno bezprostředně po přiznání invalidity, a to formou jednorázové výplaty ve výši 100 % pojistné částky platné ke dni pojistné události. Zajistit lze všechny stupně (nemoc i úraz). 

p_financial-workshop_≤120p_HVR.png

Pracovní neschopnost

Vhodné pro výdělečně činné klienty od 15 do 70 let, kteří si chtějí zabezpečit výpadek příjmu v případě dočasné pracovní neschopnosti. Pojistné plnění umožní si zachovat životní standard v době, kdy pojištěný nemůže vykonávat pracovní činnost.

Jan Š.

“Nemám rád, když mi chce někdo nutit zbytečné věci. Ivan mi vysvětlil všechna rizika i připojištění a jsme pravidelně v kontaktu."

Kateřina P.

"Měla jsem pojistku jinde, ale vůbec jsem nevěděla její nastavení. Nyní mám vše aktuální a srozumitelné. Pojištění dává smysl."

Tomáš K.

“Nechci, aby byla zatížena moje rodina, pokud by se mi něco stalo. Měsíční platba za zajištění rizik je je zlomek toho, na jaké částky jsem pojištěn.”

Zpětná vazba klientů

3 klíčové vlastnosti pojištění

Ochrana před nečekanými událostmi

Život je plný nečekaných událostí, jako jsou nemoci a úrazy. Pojištění může poskytnout finanční ochranu proti těmto událostem. Pokryje náklady na speciální léčbu, nebo ušlý příjem. U menších úrazů funguje jako bolestné.

Finanční zabezpečení pro své blízké

Životní pojištění může poskytnout finanční zabezpečení blízkým v případě smrti pojistníka. Může pomoci splácet dluhy a hypotéky. Pomůže překlenout dobu než bude vyřešené dědické řízení a s náklady na pohřeb.

Zajištění finanční stability

Pojištění může poskytnout finanční stabilitu tím, že pomáhá pokrýt náklady na neočekávané události a chránit před finančními dopady. To vám může poskytnout klid, protože víte, že vy a vaši blízcí jste finančně chráněni.

Rezervujte si termín

Copyright 2023 Ivan Karas. Veškeré informace na tomto webu jsou pouze soukromým názorem autora webu. Nejedná se o finanční poradenství ani názory žádné společnosti či pojišťovny.

Web má čistě informativní charakter a dává si za cíl přiblížit důležitost a význam pojištění pro širokou veřejnost zjednodušenou formou článků a videí.

bottom of page